ads

Hacet Namazı Faziletleri Hacet namazı nasıl kılınır

HACET NAMAZI
Bir ihtiyacımızın giderilmesi için kıldığımız namazdır.

Sual: Evlenmek isteyen, çocuğu olmayan, bir hastalığı olan, evinde geçimi olmayan veya imtihana girmek isteyen yahut iş arayan kimse, muradının hâsıl olması için ne yapmalıdır?

CEVAP
İnsan, bir işin neticesinin iyi mi, kötü mü olacağını bilemez. Muhakkak şu işim olsun diye ısrar etmemeli, (Hayırlıysa olsun) demeli. Kur’an-ı kerim ve dua, şartları gözetilerek okunursa, fayda verir. Okuyanın ve hastanın buna inanması gerekir. Kur’an-ı kerimin her harfi şifadır, dileklere devadır. Allah u teâlâ, (Kur’an-ı kerim, müminler için şifa ve rahmettir) buyuruyor. Çocuğu olmayan, evlenmek isteyen veya herhangi bir dileği olan şunları yapmalıdır:

1- İstiğfar okumalı. (Malım çok, ama çocuğum olmuyor. Ne yapayım?) diyen kişiye, bir sahabi istiğfara devam etmesini söyledi. O da günde 700 defa istiğfar okudu. Nihayet on çocuğu oldu. Hasan-ı Basri hazretlerine, kıtlıktan, fakirlikten, çocuğunun olmadığından şikâyette bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca, Kur’an-ı kerimden üç âyet-i kerime okudu. Meali şöyle: (Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki, gökten bol yağmur indirsin; size, mal ve oğullarla yardım etsin, sizin için bahçeler, ırmaklar versin.) [Nuh 10–12
Çocuklarını idarede sıkıntı çeken kişiye Peygamber efendimiz, (Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim) buyurmuştur. İstiğfar edileceği zaman yüz defa (Estağfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh) demeli ve manasını düşünerek söylemeli. Manası şöyledir: (Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allah’a istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım.) [Azim, zatı ve sıfatları kemalde; Hay, ezelî ve ebedi bir hayatla diri olan; Kayyum, zatıyla kaim olan, yarattığı her şeyi varlıkta durduran demektir.]

Peygamber Efendimiz (sav)’in Gündelik Hayatı

Peygamber Efendimiz (sav)’in Gündelik Hayatı

Hz. Hüseyin (ra), babası Hz. Ali´ye (kv), Hz. Peygamber (sav)´in bazı hallerini sormuş, Hz. Ali de şu şekilde anlatmıştır:

…..“Evine izin isteyerek girerdi. Evindeki zamanını üç kısma bölerdi. Bir kısmını Allah ´a (ibadet), bir kısmını ailesine ve kendisine. Sonra da insanlara ayırırdı.”

…..Hz. Peygamber (sav)´in günlük olarak her zaman yaptığı gibi, sabah namazının farzından önce mutlaka iki rekat sünnet kılardı. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:“Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden hayırlıdır.” (Müslim, Tirmizi)
…..Hz. Peygamber (sav) bütün namazlarını huşu ve huzur içerisinde korku ve ümit arasında kılardı. Nitekim, Mutarrıf (ra), babasından şöyle nakletmiştir:“Hz. Peygamber (sav)’i namaz kılarken gördüm, göğsünden değirmen sesi gibi inilti çıkıyordu.” Başka bir rivayette ise; “Göğsünden kaynayan tencerenin sesi gibi ses çıkıyordu.” (Ebu Davud, Nesai) Hz. Peygamber (sav) ümmetine de, bu şekilde namaz kılmalarını emretmiştir. Nitekim Ammar bin Yasir´den (ra) rivayetle diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:“Bir kişi namazını kılınca, kendisine namazdaki dikkatine göre; namazın onda biri, dokuzda biri, sekizde biri, yedide biri altıda biri, beşte biri, dörtte biri, üçte biri ve yarısı kadar sevap yazılır.” (Ebu Davud, Nesai, İbn Hıbban)Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurmuştur: “Farz namazlar teraziye benzer. Eksiksiz yapan çok kazanır.” (Taberani, İbn Hıbban)
Bu sebeple Hz. Peygamber (sav) namazlara çok büyük bir önem verirdi.
…..Hz. Peygamber (sav) sabah namazının farzını, cemaate kıldırdıktan sonra, namazını kıldığı seccadenin üzerine, güneş iyice doğuncaya kadar otururdu. (Müslim) Nitekim Enes bin Malik´den (ra) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:“Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar oturarak Allah´ı zikreder, sonra iki rekat namaz (işrak namazı) kılarsa, ona makbul tam bir hac ve bir umre sevabı verilir.” Bu sözü üç defa tekrar etti. (Tîrmizi)

Kabe canli Mekke Medine Canli Yayin android uygulamasi

Kabe Mekke Medine Canlı Yayın 24 saat Kesintisiz
 Android Uygulamasından izle

Uygulamamızı Google Play hesabından indirebilirsiniz.
Mekke ve Medine android canlı yayın uygulaması artık herkezin cebinde...

Kabe ezanlarını ve 5 vakit namazları kabe'den canlı izleyerek hasretinizi giderebilirsiniz.

Uygulamamızda sadece izleceğiniz kanalı seçerek hemen anında bağlanabilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için TIKLAYINIZ.Emr-bil maruf nehy-i ani’l münker (İrşad-Tebliğ)

Emr-bil maruf nehy-i ani’l münker (İrşad-Tebliğ)
İnsanları iyiliğe davet etmek ve kötülükten uzak tutmak için yapılan mücadeleye emr-i bil maruf nehy-i ani’l münker denir. Bu vazifeyi ifa etmek her müslüman üzerine farzdır. Efendimiz sav’e inen ikinci süre Müddessir süresidir ve bu surede Allah u Teala Efendimiz sav’in şahsında bütün müslümanları bu vazife ile vazifelendirmektedir. İslam’ın 4 şartından önce bütün müslümanlar tebliği ve irşad diye de tarif edebileceğimiz emr-i bil maruf nehy-i ani’l münker vazifesi ile vazifelendirilmişlerdir. “Ey örtüsüne bürünen kalk ve insanları hayra iyiliğe çağır/kötülükten men et.”(Müddessir süresi1-2)
 ‘’Sizden herhangi biriniz dine aykırı bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle şayet buna da gücü yetmezse kalbiyle(dua) onu değiştirsin.İşte bu inancın en zayıf olanıdır.”
 “Sizden öyle bir cemaat bulunmalıdır ki (onları herkesi) hayra çağırsınlar, iyiliği emredip kötülükten men etsinler. İşte onlar muradına erenlerin ta kendisidir.'' Al-i İmran – 104
''Mümin erkeklerde Mümin kadınlarda birbirlerinin velileri (dostları ve yardımcıları) dır.. Bunlar insanlara İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Namazı dosdoğru kılarlar,zekâtı verirler.Allah ve Resulüne itaat ederler.İşte bunlar,Allah Onları rahmetiyle yargılayacaktır.Çünkü Allah Aziz’dir Hakim’dir.'' (Tevbe Suresi 71)
'Siz insanlar içinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz, iyiliği emreder kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız.''(Al-i İmran110)

Zilhicce ayının fazileti

Zilhicce ayının fazileti
Zilhicce ayının ilk 10 gününde oruç tutan kimseye Hz. Allah cc 10 nimet verir;
1.       Ömrüne bereket verir
2.       Malını korur
3.       Ailesini korur
4.       Günahlarını affeder
5.       Sevaplarını kat kat artırır
6.       Canını son nefesinde kolay verdirir
7.       Kabrini aydınlatır
8.       Terazisini ağır getirir
9.       Cehenneme atılmaktan kurtulur
10.   Cennetteki dereceleri yükseltilir
Peygamber Efendimiz sav buyurdular ki;
·         Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç; bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek te Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.”(İbni Mace)
Kabe görüntüsü şu anki Mekke Kabe Canlı yayın görüntüdür. Suudi Arabistan ulusal yayından canlı olarak kabe'nin içindeki kameralardan dünya'nın dört bir tarafına canlı yayın yapılmaktadır. Sitemiz üzerinden her zaman mekke kabe canlı yayın izleyebilirsiniz . Aynı zamanda sitemizi paylaşarak birçok insanın izlemesine vesile olabilir ve sevap kazanabilirsiniz.